Naše ocenenia 

Naše produkty boli ocennené jednou z  najväčších a najprestížnejších medzinárodných

 súťaží v Londýne.